Scoring ofsolventsusedinanalyticallaboratoriesbytheirtoxicological and exposurehazards - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Scoring ofsolventsusedinanalyticallaboratoriesbytheirtoxicological and exposurehazards

Abstrakt

Green analyticalchemistry,althoughawellrecognisedconcept,stilllacksreliableenvironmentalimpact assessment procedures.Thisarticledescribesscoringofsolvents,frequentlyusedinanalyticallabora- tories, withCHEMS-1model.Themodelusestoxicologicalandexposuredatatocalculatehazardvalues relatedtotheutilisationofsolvents. The originalmodelwasmodified toincorporatehazardsrelatedtothevolatilityofchemicals.The scoring ofhazardvaluesshowedthatpolarsolventsarelesshazardous.Thescoringresultswereapplied to assessthetotalhazardvaluesintermsofsolventconsumption.Thehazardscorescalculatedforeach chemical weremultipliedbythevolumesofsolventusedduringtheanalyticalprocedure.Theresults show thatcalculationoftotalproceduralhazardvaluesisvaluableinthegreenanalyticalchemistry assessment procedure.Moreover,theassessmentprocedurecanbecombinedwithotherprocedural greenness assessmentmethods.

Cytowania

  • 2 1

    CrossRef

  • 2 2

    Web of Science

  • 2 2

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY nr 120, strony 169 - 173,
ISSN: 0147-6513
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Tobiszewski M., Namieśnik J.: Scoring ofsolventsusedinanalyticallaboratoriesbytheirtoxicological and exposurehazards// ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY. -Vol. 120, (2015), s.169-173
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.ecoenv.2015.05.043
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi