Scour development in front of coastal structures at intermediate phases of construction - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Scour development in front of coastal structures at intermediate phases of construction

Abstrakt

Publikacja poświęcona jest zagrożeniom budowli morskich spowodowanych powstawaniem form erozyjnych na dnie morskim w sąsiedztwie konstrukcji. Pomiary i obserwacje wykonane w warunkch naturalnych porównane zostały z istniejącymi zaleceniami i wytycznymi do projektowania. Przedstawiono sytuacje, w których zagrożenie rzeczywiste osiągnęło poziom wyższy od zakładanego w fazie projektowej. Przedstawiono również przypuszczalne mechanizmy uszkodzeń lub zniszczeń konstrukcji będących w fazie realizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Marcinkowski T.: Scour development in front of coastal structures at intermediate phases of construction// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi