Screening of volatile organic compounds as a source for indoor pollution - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Screening of volatile organic compounds as a source for indoor pollution

Abstrakt

Lotne związki organiczne (VOC) stanowią jedne z istotniejszychzanieczyszczeń powietrza wewnętrznego, ich stężenia w powietrzu wewnętrznym są często kilkakrotnie wyższe niż odpowiadające im stężenia w powietrzu zewnętrznym. Ten niekorzystny stosunek stężeń wskazuje na obecność endogennych źródeł emisji (usytuowanych bezpośrednio wewnątrz budynków). Lotne związki organiczne uwalniane są do powietrza wewnętrznego z wielu kontrolowanych i niekontrolowanych źródeł, jakkolwiek za najistotniejsze źródło uznawane są materiały budowlane oraz materiały stanowiące elementy wyposażenia pomieszczeń takie jak wykładziny, farby, kleje, pokrycia ścian (tapety) i podłóg ( PWC).Ustalenie wielkości emisji lotnych związków organicznych z materiałówbudowlanych oraz poznanie procesów kształtujących wielość emisji jest więc kluczowym elementem w procesie kształtowania jakości powietrza wewnętrznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
International Journal of Environment and Health nr 1, strony 13 - 28,
ISSN: 1743-4955
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Zabiegała B., Partyka M., Gawrońska A., Wasilewska A., Namieśnik J.: Screening of volatile organic compounds as a source for indoor pollution// INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND HEALTH. -Vol. 1., nr. nr 1 (2007), s.13-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi