SDF classifier revisited - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

SDF classifier revisited

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemów związanych z konstruowaniem klasyfikatorów wykorzystujących tzw. dyskryminacyjną funkcję samopodobieństwa (ang. Similarity Discriminant Function - SDF), w których tradycyjna, wektorowa reprezentacja obrazu została zastąpiona przez dane o strukturze macierzowej. Zaprezentowano możliwości modyfikowania macierzowych struktur danych i zaproponowano nowe warianty kryterium SDF. Przedstawione algorytmy zostały przetestowane na obrazach przedstawiających cyfry pisane ręcznie oraz na fotografiach twarzy, pochodzących z baz ORL i CMU-PIE. Wyniki eksperymentów wskazują, że wprowadzone modyfikacje znacznie poprawiły działanie oryginalnego klasyfikatora SDF.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
EXPERT SYSTEMS nr 29, strony 300 - 317,
ISSN: 0266-4720
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Smiatacz M., Malina W.: SDF classifier revisited// EXPERT SYSTEMS. -Vol. 29, nr. Nr 3 (2012), s.300-317
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi