Sea spectra revisited - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sea spectra revisited

Abstrakt

Pokazano, że widma falowania ITTC, wywodzące się z widma Bretschneidera, zależnego od dwóch parametrów, można zredukować do wspólnego widma bezwymiarowego, co oznacza, że są one geometrycznie powinowate. To samo dotyczy widma JONSWAP, które dodatkowo charakteryzuje trzeci paprametr, związany z kształtem piku. Umożliwia to aproksymację tych widm za pomocą rozkładu log-normalnego, co zapewnia realistyczny parametr szerokości widma, mniejszy od 1.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Stability of Ships and Ocean Vehicles : 10th International Conference : proceedings, St. Petersburg, 22-26 June, 2009 strony 463 - 471
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Pawłowski M.: Sea spectra revisited// Stability of Ships and Ocean Vehicles : 10th International Conference : proceedings, St. Petersburg, 22-26 June, 2009/ ed. red.A. B. Degtyarev St. Petersburg: Nestor-Historia, 2009, s.463-471
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi