Search for the fundamental solution to the vector acoustic wave equations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Search for the fundamental solution to the vector acoustic wave equations

Abstrakt

Czasowo-przestrzenna funkcja Greena pola swobodnego jest dobrze znanym rozwiązaniem podsta-wowym skalarnego niejednorodnego równania falowego. Wyraża ona odpowiedź ośrodka płynnego na punktowe zaburzenie o symetrii sferycznej. Odpowiedź ośrodka na zaburzenie wektorowe nie jest tak oczywista. Artykuł przedstawia oryginalne podejście do problemu, polegające na systematycznej, szcze-gółowej weryfikacji hipotetycznych rozwiązań skalarnych i wektorowych niejednorodnych równań aku-stycznych. W zależności od charakteru źródła, użyte zostają kolejno oba równania Eulera, począwszy od równania dynamiki lub ciągłości. Analiza mechanizmów generowania fali przez źródło skalarne i wekto-rowe wskazuje na zasadność koncepcji autora, by obok skalarnej funkcji Greena stosować jej odpowiednik wektorowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
OSA 2009 - Open Seminar on Acoustics, 15-18 September, Warszawa -Goniądz = 56 Otwarte Seminarium z Akustyki strony 111 - 116
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Lasota H.: Search for the fundamental solution to the vector acoustic wave equations// OSA 2009 - Open Seminar on Acoustics, 15-18 September, Warszawa -Goniądz = 56 Otwarte Seminarium z Akustyki/ ed. Polskie Towarzystwo Akustyczne. Warszawa: , 2009, s.111-116
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi