Second-order differential equations with deviating arguments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Second-order differential equations with deviating arguments

Abstrakt

Podane zostały warunki dostateczne na istnienie kwazi-rozwiązań oraz na istnienie jedynego rozwiązania dla równań różniczkowych rzędu drugiego z warunkami brzegowymi i odchylonymi argumentami. Otrzymane wyniki zilustrowano przykładami i wykresami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Boundary Value Problems nr 2006, strony 1 - 15,
ISSN: 1687-2770
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jankowski T., Szatanik W.: Second-order differential equations with deviating arguments// Boundary Value Problems. -Vol. 2006., (2006), s.1-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi