Sectors in Poland - Patterns of Concentration - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sectors in Poland - Patterns of Concentration

Abstrakt

The main aim of the paper presented below, is to analysefrom theoretical point of view market concentration as economicproblem. The authors come out of defining market concentration, theypresent basic concentration measures, and characterize sectors onPoland on that ground. In the empirical part, the authors haveanalysed patterns of concentration of 35 sectors in Poland in timeperiod 1997-2006. We draw on recently made available EU KLEMScompany data to describe industries in terms of the dynamic behaviourof firms operating within them. Additionally, we check the propositionof the impact of concentration on output level. We found an inverted Ucurve relationship between concentration and output level

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Market concentration and economy strony 109 - 126
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lechman E., Wolszczak-Derlacz J.: Sectors in Poland - Patterns of Concentration// Market concentration and economy/ ed. ed. Tomasz Bernat, University of Szczecin. Szczecin: Publishing house, volumina.pl, 2010, s.109-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi