Security and knowledge management - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Security and knowledge management

Abstrakt

Omówiono zagadnienia związane z problemami bezpieczeństwa w obszarach technologicznego wspomagania zarządzania wiedzą.

Słowa kluczowe

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Information systems architecture and technology : advances in web-age information systems strony 293 - 302
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kucharski B., Szczerbicki E.: Security and knowledge management// Information systems architecture and technology : advances in web-age information systems/ ed. (eds.) L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009, s.293-302
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Meta Tagi