Security aspects in verification of the safety integrity level of distributed control and protection systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Security aspects in verification of the safety integrity level of distributed control and protection systems

Abstrakt

Przedstawiono najważniejsze zagadnienia zwišzane z weryfikacjš poziomu nienaruszalnoœci bezpieczeństwa SIL rozproszonych systemów sterowania i zabezpieczeń z uwzględnieniem aspektów ochrony informacji. Przedstawiono iloœciowš metodę weryfikacji poziomu SIL z wykorzystaniem wskaŸników różnicowych oraz dwuparametrowš funkcję kryterialnš łaczšcš wymagania SIL oraz EAL (poziom uzasadnionego zaufania dla ochrony informacji).

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 2

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN nr 3, strony 25 - 40,
ISSN: 1895-8281
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K., Barnert T., Śliwiński M.: Security aspects in verification of the safety integrity level of distributed control and protection systems// Journal of KONBiN. -Vol. 3., nr. no 3 (2008), s.25-40
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.2478/v10040-008-0056-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi