Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przed-siębiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przed-siębiorstw

Abstrakt

Płynność finansowa warunkuje prawidłowość funkcjonowania całej firmy. Uzależniona jest od niej możliwość przetrwania przedsiębiorstwa na rynku oraz perspektywa jego rozwoju. Artykuł podejmuje tematykę zróżnicowania płynności finansowej przedsiębiorstw w zależności od ich przynależności sek-torowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że wartość wskaźników z obsza-ru płynności finansowej jest silnie zróżnicowana w przekroju sektorowym. Zróżnicowania tego nie eliminuje zalecana w literaturze przedmiotu technika ich korygowania o czynnik czasu. Przeprowadzone badania wykazały ponadto, że menedżerowie najrentowniejszych spółek giełdowych kreują wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej na poziomie znacznie odbiegają-cym od zalecanego w literaturze przedmiotu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zarządzanie i Finanse nr 11, strony 55 - 72,
ISSN: 2084-5189
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Figura P.: Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przed-siębiorstw// Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. -Vol. 11., nr. 1 (2013), s.55-72
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi