Sekwencyjna estymacja zmiennych w systemach sieciowych z wykorzystaniem do systemów wodociągowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sekwencyjna estymacja zmiennych w systemach sieciowych z wykorzystaniem do systemów wodociągowych

Abstrakt

Estymacja jest powszechnie stosowanym narzędziem pozyskiwania brakujących informacji o stanie w systemach sieciowych, które charakteryzują się niewielkim nasyceniem pomiarami. W systemach tych powszechnie akceptowanym modelem niepewności jest model przedziałowy. W ostatnich latach zaproponowano szereg metod rozwiązywania zagadnienia estymacji zmiennych a także zmiennych i parametrów dla systemów wodociągowych z przedziałowym opisem niepewności. Metody te posiadają jedną wspólną cechę - zadanie estymacji formułowane jest jako zagadnienie optymalizacji nieliniowej sprowadzane następnie poprzez separację zmiennych i aproksymację liniową wieloodcinkową lub poprzez aproksymację liniową wielopłatową do zagadnienia mieszanego liniowego o dużym wymiarze. Duży wymiar i mieszany charakter zmiennych zagadnienia wymaga zwykle dużych czasów obliczeń dla uzyskania rozwiązania. W referacie proponuje się nowe podejście i algorytm rozwiązywania zadania estymacji zmiennych w systemach sieciowych. W nowym podejściu zamiast globalnej aproksymacji liniowej wieloodcinkowej lub wielopłatowej w całym obszarze zmienności zmiennych systemu proponuje się aproksymację liniową jednoodcinkową lub jednopłatową wokół wyznaczonych uprzednio punktów nominalnych trajektorii pracy systemu. Efektywność algorytmu sprawdzona została symulacyjnie dla testowego systemu wodociągowego miasta Chojnice.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Sterowanie i automatyzacja : aktualne problemy i ich rozwiązania strony 165 - 174
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Duzinkiewicz K., Cimiński A.: Sekwencyjna estymacja zmiennych w systemach sieciowych z wykorzystaniem do systemów wodociągowych // Sterowanie i automatyzacja : aktualne problemy i ich rozwiązania/ ed. pod red. Krzysztofa Malinowskiego, Leszka Rutkowskiego. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2008, s.165-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi