Selected problems concerning strength of a floating dock with roof - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Selected problems concerning strength of a floating dock with roof

Abstrakt

W pracy przedstawiono modele i wyniki analizy wytrzymałości konstrukcji zadaszonego doku pływającego. Obliczono, że ścianki wiązarów zadaszenia, aby mogły przenieść obciążenia środowiskowe, muszą mieć grubość 24 mm. Ciężkie przesuwne segmenty zadaszenia generują w dennikach pontonu doku naprężenia sięgające 25% wartości dopuszczalnych. Wytężenie konstrukcji pontonu doku i podbudowy, obciążonych ciężarem zadaszenia i dokowanego statku, minimalizowano szukając optymalnego rozmieszczenia balastu wyrównawczego. Problem rozwiązano na dwa sposoby: analitycznie - stosując uproszczony model ciągły belki na podłożu sprężystym oraz numerycznie, wykorzystując do dokładnego, dyskretnego modelu MES metodę programowania liniowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Bogdaniuk M., Górecki Z., Puch W.: Selected problems concerning strength of a floating dock with roof// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi