Selected problems of technological preparation of production of a two-segment passenger inland waterways ship of a combined structure - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Selected problems of technological preparation of production of a two-segment passenger inland waterways ship of a combined structure

Abstrakt

Przystępując do opracowania założeń do ''Ramowej technologii budowy statku rzecznego'', którego projekt powstaje w ramach zadania INCOWATRANS natknięto się na szereg problemów wynikających z odmienności i prototypowości analizowanego statku. Statek rzeczny to składajacy się z dwóch autonomicznych jednostek zespół pływający. Konstrukcja każdej z wymienionych jednostek jest konstrukcją mieszaną tj. składa się z części o konstrukcji klasycznej oraz konstrukcji panelowej. Ponieważ analizowany statek rzeczny to zespół pływający całkowicie prototypowy dla przemysłu okrętowego w Polsce, za celowe uznano opracowanie między innymi: podziału fazowego budowy statku, zasad klasyfikacji dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej i Standardu Wykonania Kadłuba.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research strony 81 - 86,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Górski Z., Pyszko R.: Selected problems of technological preparation of production of a two-segment passenger inland waterways ship of a combined structure// Polish Maritime Research. -., nr. nr S2 (2006), s.81-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi