Selectivity of lithium electrodes: correlation with ion-ionophore complexstability constants and with interfacial exchange current densities - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Selectivity of lithium electrodes: correlation with ion-ionophore complexstability constants and with interfacial exchange current densities

Abstrakt

Membranowe elektrody selektywne na jony litu oparte na dwóch różnych dicyk-lohesyloamidowych jonoforach poddane zostały systematycznym badaniom. Potencjometrycznie wyznaczono wartości współczynników selektywności. Wartości stałych trwałości kompleksów z jonami litu, sodu i potasu wyznaczono metodą membran "sandwichowych". Transfer ładunków przez membranę oraz przez granicę faz membrana/roztwór badano metodą spektroskopii impedancyjnej. Stwierdzono (na podstawie opisu kinetycznego i równowagi termodynamicznej), że kompleks jon-jonofor tworzy się bezpośrednio w obszarze międzyfazowym.

Autorzy (5)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ANALYTICAL CHEMISTRY nr 74, strony 518 - 527,
ISSN: 0003-2700
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Mikhelson K., Bobacka J., Ivaska A., Lewenstam A., Bocheńska M.: Selectivity of lithium electrodes: correlation with ion-ionophore complexstability constants and with interfacial exchange current densities// ANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 74., (2002), s.518-527
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi