Sensitivity analysis of beams and frames made of thin-walled members - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sensitivity analysis of beams and frames made of thin-walled members

Abstrakt

Monografia dotyczy analizy wrażliwości w problemach statyki układów zbudowanych z prętów cienkościennych. Przedstawiono w niej nowe podejście do modelowania belek i ram z różnego rodzaju stężeniami ograniczającymi spaczenie przekroju poprzecznego, w przypadku skręcenia. Wprowadzono pojęcie superelementu belkowego i węzłowego. Przeprowadzono analizę statyczną belek i ram poddanych skręceniu lub skręceniu ze zginaniem, wzmocnionych stężeniami. Opracowano metody analizy wrażliwości przemieszczeń, sił wewnętrznych i reakcji powstałych w konstrukcji ze wzg. na wariacje i wybranych zmiennych projektowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska/podręcznik w języku o zasięgu międzynarodowym
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szymczak C., Kreja I., Mikulski T., Kujawa M.: Sensitivity analysis of beams and frames made of thin-walled members. Gdańsk: Gdań. Univ. Technol., 2003. 107 s.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi