Sensorless Startup of Super High Speed Permanent Magnet Motor - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sensorless Startup of Super High Speed Permanent Magnet Motor

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie metody bezczujnikowego rozruchu wysokoobrotowego silnika z magnesami trwałymi. Zastosowano dwa typy metod sterowania. W pierwszej fazie rozruchu zastosowano metodę sterowania prądem, następnie przełączono do trybu sterowania wektorowego. Przy sterowaniu wektorowym zostały użyte: rozszerzony filtr Kalmana (EKF) oraz alternatywny Bezśladowy Filtr Kalmana (UKF) jako obserwatory prędkości obrotowej. Został również zaprezentowany wpływ dokładności kompensacji napięcia falownika na jakość sterowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
Tytuł wydania:
International Symposium on Industrial Electronics 2010 : ISIE 2010 strony 3101 - 3106
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Cichowski A., Bujacz S., Nieznański J., Szczepankowski P..: Sensorless Startup of Super High Speed Permanent Magnet Motor, W: International Symposium on Industrial Electronics 2010 : ISIE 2010, 2010, ,.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi