Sequential induction of mitotic catastrophe followed by apoptosis in human leukemia MOLT4 cells by imidazoacridinone C-1311 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sequential induction of mitotic catastrophe followed by apoptosis in human leukemia MOLT4 cells by imidazoacridinone C-1311

Abstrakt

Wykazano, że pochodna imidazoakrydonu C-1311 indukuje zahamowanie progresji komórek MOLT4 w fazie G2M cyklu życiowego. Podwyższona ekspresja fosfoepitopu MPM-2 przy jednoczesnym zaniku ufosforylowanej formy Tyr15-cdc2 wskazywała, iż komórki początkowo zablokowane w fazie G2 przechodziły do mitozy. Jednocześnie na skutek nieprawidłowego przebiegu mitozy komórki ulegały katastrofie mitotycznej. Analiza biochenicznych markerów apoptozy wskazała, że po uprzedniej katastrofie mitotycznej, komórki MOLT4 traktowane C-1311 umierały na drodze apoptozy.

Cytowania

  • 3 6

    CrossRef

  • 3 7

    Web of Science

  • 4 1

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
APOPTOSIS nr 12, strony 2245 - 2257,
ISSN: 1360-8185
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Skwarska A., Augustin E., Konopa J.: Sequential induction of mitotic catastrophe followed by apoptosis in human leukemia MOLT4 cells by imidazoacridinone C-1311// APOPTOSIS. -Vol. 12., nr. iss. 12 (2007), s.2245-2257
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/s10495-007-0144-y
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi