Serce dzielnicy w stanie embrionalnego rozwoju - śrómieście reurbanizowanego wielkiego osiedla w polskim mieście metropolitalnym = Heart of the districts in embrional faze of development -city core structures for the large scale housing in Polish metropolitan city - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Serce dzielnicy w stanie embrionalnego rozwoju - śrómieście reurbanizowanego wielkiego osiedla w polskim mieście metropolitalnym = Heart of the districts in embrional faze of development -city core structures for the large scale housing in Polish metropolitan city

Abstrakt

W ostatnich 10 latach obserwowana jest intensyfikacja procesu uzupełniania zabudowy śródmieścia Gdańska. Jest to z jednej strony kontynuacja odbudowy historycznego centrum miasta, z drugiej zaś rewitalizacja dzielnic o przewadze zabudowy z początku wieku obejmująca śródmiejskie tereny powojskowe i poprzemysłowe m.in dawnej Stoczni Gdańskiej, koszaty we Wrzeszczu. Liczne komercyjne projekty prowadzą do istotnych dogęszczeń funcjami mieszkaniowymi i handlowymi w strefie tzw Centralnego Pasma Usługowego CPU. Koncepcja CPU ukształtowana w latach 70. zakłada istnienie silnego liniowego rdzenia aglomeracji. Artykuł omawia zagadnienie rozwoju procesu reurbanizacji wielkich osiedli mieszkaniowych doby modernizmu oraz krystalizacji urban sprawl w kontekście konieczności zmiany koncepcji rozwoju gdańskich struktur śródmiejskich na układ policentryczny.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr R. 105, strony 105 - 113,
ISSN: 0011-4561
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Rembarz G.: Serce dzielnicy w stanie embrionalnego rozwoju - śrómieście reurbanizowanego wielkiego osiedla w polskim mieście metropolitalnym = Heart of the districts in embrional faze of development -city core structures for the large scale housing in Polish metropolitan city// Czasopismo Techniczne. -Vol. R. 105., nr. z. 9 - Architektura z. 4-A (2008), s.105-113
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi