Serce nie sługa - przypadek gdański = Heart knows no master - Gdańsk case - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Serce nie sługa - przypadek gdański = Heart knows no master - Gdańsk case

Abstrakt

Badanie przemieszczania się centrum miasta umożliwia syntaktyka przestrzeni i koncepcja rdzenia integracji. Przemieszczanie się centrum badano ta metodą na przykładzie Gdańska. Obszar rdzenia wyłoniony za pomocą modelu syntaktycznego odpowiada intensywności wynikającej z obecności poruszających się osób. Zjawisko transurbacji rejestruje się zazwyczaj ex post. Możliwe jest jednak modelowanie potencjalnych rozwiązań i testowanie ich wpływu na strukturę miasta z użyciem sprawdzonych metod. Space syntax and the concept of integration core enables observation of urban centre's transurbation. The shift of centre was investigated using these methods in the case of Gdańsk. Integration core in syntactic models matches the intensity of pedestrian movement. Transurbation is usually observed ex post but it is possible to medel potential processes and test their influence on urban structure.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr R. 105, strony 15 - 22,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Awtuch A.: Serce nie sługa - przypadek gdański = Heart knows no master - Gdańsk case// Czasopismo Techniczne. -Vol. R. 105., nr. z. 7 - Architektura z. 2-A (2008), s.15-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi