Service restoration in survivable networks under attacks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Service restoration in survivable networks under attacks

Abstrakt

W artykule dokonano porównania jakości odtwarzania usług w przeżywalnych sieciach optycznych, uszkadzanych w wyniku awarii fizycznych oraz na skutek ataków. Przeanalizowano wariant ochrony ścieżek ('path protection') poprzez wyznaczane zawczasu ścieżki zabezpieczające. Z uwagi na NP-zupełność problemu optymalizacji doboru tras w przeżywalnych sieciach optycznych, zaproponowano efektywny algorytm heurystyczny SCNDP. Autorski symulator sieci rozległych został użyty do oceny efektywności proponowanych rozwiązań w odniesieniu do topologii pięciu sieci: istniejących NSF, PIONIER i Italian network oraz sztucznych sieci: AIN i bezskalowej ASF. Przeanalizowano odtwarzanie usług po awarii pojedynczego węzła.W artykule pokazano, iż różnice pod względem efektywności odtwarzania usług pomiędzy dwoma analizowanymi scenariuszami (awarii losowych oraz celowych działań niszczących) są niewielkie w przypadku sieci o topologii regularnej (np. sieci NSF), lecz znaczące w przypadku sieci o topologii bezskalowej (które są bardziej narażone na ataki).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SYSTEMS SCIENCE nr 32, strony 15 - 26,
ISSN: 0137-1223
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Gierszewski T., Molisz W., Rak J.: Service restoration in survivable networks under attacks// SYSTEMS SCIENCE. -Vol. 32., nr. nr 3 (2007), s.15-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi