Servo tracking of targets at sea - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Servo tracking of targets at sea

Abstrakt

W artykule przedstawiono propozycje systemu sterowania układem śledzącym umieszczonym na okręcie. Przedstawiono dynamikę błędów śledzenia obiektu we współrzędnych LOS (ang., Line - Of - Sight). Zostało wykazane, że regulacja błędów śledzenia LOS jest możliwa przy pomocy sprzężenia feed-forward od prędkości śledzonego obiektu. Ponieważ prędkość ta nie jest mierzalna zastosowano filtr Kalmana w celu jej estymacji. Ponieważ problem śledzenia jest nieliniowy wiec synteza sterowania śledzącego oparta na zasadzie separowalności jest nieodpowiednia. Zaproponowano sterowanie adaptacyjne z regulatorem LQ, odpowiednio kompensujące niestosowalność zasady separowalności. Wyniki symulacji potwierdziły wyższość zaproponowanego sytemu sterowania nad wykorzystującym zasadę separowalności kaskadowym układem estymator - regulator.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science nr 16, strony 197 - 207,
ISSN: 1641-876X
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Ahmed A., Brdyś M.: Servo tracking of targets at sea// International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. -Vol. 16., nr. no 2 (2006), s.197-207
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi