Set membership estimation of parameters and variables in dynamic networks by recursive algorithms with moving measurment window - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Set membership estimation of parameters and variables in dynamic networks by recursive algorithms with moving measurment window

Abstrakt

W artykule rozważana jest łączna estymacja przedziałowa zmiennych i parametrów w złożonej sieci dynamicznej w oparciu niepewne modele parametryczne i ograniczoną liczbę pomiarów. Opracowany został rekursywny algorytm estymacji z przesuwnym oknem pomiarowym, odpowiedni dla monitorowania sieci on-line. Okno pomiarowe pozwala na stabilizowanie klasycznego algorytmu rekurencyjnego estymacji i znacznie poprawienie obcisłości estymat. Estymator był badany na przykładowym sieci dystrybucji wody. Otrzymane zostały obcisłe estymaty niemierzonych przepływów w rurociągach, naporów w węzłach i rezystancji rurociągu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science nr 16,
ISSN: 1641-876X
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Duzinkiewicz K.: Set membership estimation of parameters and variables in dynamic networks by recursive algorithms with moving measurment window// International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. -Vol. 16., nr. no 2 (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi