Sezonowe zmiany skuteczności usuwania zanieczyszczeń w hybrydowych systemach hydrofitowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sezonowe zmiany skuteczności usuwania zanieczyszczeń w hybrydowych systemach hydrofitowych

Abstrakt

Prowadzono monitoring pięciu lokalnych Hybrydowych Systemów Hydrofitowych (HSH), przeznaczonych do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących od 15 do 750 mieszkańców. Analiza uzyskanych rezultatów potwierdziła, że hybrydowe systemy hydrofitowe (HSH) zapewniają skuteczne i stabilne usuwanie substancji organicznej (wyrażonej ChZT i BZT5) oraz zawiesiny ogólnej w szerokim zakresie obciążeń :1,5 -17,0 g ChZT/m2d1 i niezależnie od zastosowanej konfiguracji. Skuteczność usuwania związków azotu ogólnego zmieniała się znacznie i wynosiła od 23,4 do 79,2 % w zakresie obciążeń od 0,2 do 3,0 g Nog/m2d1. Wykazano, że skuteczność usuwania substancji organicznej (wyrażonej w BZT5 i ChZT) oraz zawiesiny og i Pog nie zależała od sezonu w przeciwieństwie do skuteczności usuwania związków azotu. Różnica wynosiła 10% w przypadku Nog na korzyść sezonu wegetacyjnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Oczysczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych strony 87 - 99
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H.: Sezonowe zmiany skuteczności usuwania zanieczyszczeń w hybrydowych systemach hydrofitowych// Oczysczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych/ ed. red. nauk. Z. Sadecka , S. Myszograj Zielona Góra: Ofic. Wydaw. Uniw. Zielonogór., 2007, s.87-99
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi