Showing compliance of probabilistic assessments with safety goals - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Showing compliance of probabilistic assessments with safety goals

Abstrakt

W niektórych standardach formułuje się wymagania, że wyniki modelowania probabilistycznego i oszacowań ryzyka powinny zawierać ocenę niepewności. Modelowanie złożonych systemów bazuje w praktyce na kategoriach zdarzeń, które są mniej lub więcej rozmyte. Artykuł dotyczy kwestii wykazywania zgodności wyników modelowania probabilistycznego z ilościowymi kryteriami bezpieczeństwa. Proponuje się metodę definiowania takich kryteriów i oceny zgodności z wynikami modelowania probabilistycznego w warunkach niepewności, reprezentowanych jako przedziały rozmyte

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
KONBIN 2003 - Safety and Reliability International Conference to Safer Live in Environment strony 21 - 28
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K., Kozyra M.: Showing compliance of probabilistic assessments with safety goals// KONBIN 2003 - Safety and Reliability International Conference to Safer Live in Environment/ ed. A. Blokus, A. Bodzioch, T.Piotrowski, A. Wiertel, B. Ząbkowicz : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 2003, s.21-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi