Sieci małych i średnich przedsiębiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sieci małych i średnich przedsiębiorstw

Abstrakt

Artykuł opisuje różne rodzaje sieci charakterystyczne dla sektora MSP, które znalazły swoje odzwierciedlenie w badaniach nad tymże sektorem i przedsiębiorczością. Jest próbą odpowiedzi, czy sieci małych firm są zjawiskiem możliwym do wyodrębnienia w praktyce gospodarczej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa strony 94 - 0,
ISSN: 0860-6846
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Starnawska M.: Sieci małych i średnich przedsiębiorstw// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. -., (2006), s.94-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi