Sieciowe systemy przetwarzania rozproszonego typu GRID – rozwiązania systemowe oraz przykłady aplikacyjne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sieciowe systemy przetwarzania rozproszonego typu GRID – rozwiązania systemowe oraz przykłady aplikacyjne

Abstrakt

Zaprezentowano możliwości wykorzystania oraz integracji rozproszonych mocy obliczeniowych komputerów Internautów w globalnej sieci www. Pokazano paradygmaty internetowego przetwarzania rozproszonego typu grid computing oraz volunteer computing. Zwrócono uwagę na istotność tego typu przetwarzania w rozwiązywaniu zagadnień wymagających bardzo dużych mocy obliczeniowych. Pokazano reprezentatywne przykłady rozwiązań systemowych tego typu. Omówiono system przetwarzania BOINC , będący modelowym systemem referencyjnym w tym zakresie oraz rozproszony system Comcute zrealizowany na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Pokazano również inne rozwiązania systemowe z obszaru rozważanych paradygmatów przetwarzania. Wskazano na znaczenie tych systemów po-przez pokazanie zagadnień, które są przetwarzane i rozwiązywane w ich ramach. Zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania tego typu podejścia dla rozwiązywania szeregu problemów związanych ze złożonymi procesami oraz zagadnieniami ekonomicznymi i biznesowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ryzyko w działalności gospodarczej przedsiębiorstw InfoGlobMar 2014 strony 177 - 185
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Brudło P.: Sieciowe systemy przetwarzania rozproszonego typu GRID – rozwiązania systemowe oraz przykłady aplikacyjne// Ryzyko w działalności gospodarczej przedsiębiorstw InfoGlobMar 2014/ ed. Karol Kreft, Dagmara Wach, Jacek Winiarski Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, 2014, s.177-185
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi