Семантика и прагматика сна в поэме Ю. Словацкого «Час раздумья» [Semantyka i pragmatyka poetyki snu na przykładzie „Godziny myśli” Juliusza Słowackiego] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Семантика и прагматика сна в поэме Ю. Словацкого «Час раздумья» [Semantyka i pragmatyka poetyki snu na przykładzie „Godziny myśli” Juliusza Słowackiego]

Abstrakt

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
Прагматика и семантика слова и текста: сборник научных статей strony 136 - 138
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kaźmierczyk Zbigniew, Семантика и прагматика сна в поэме Ю. Словацкого «Час раздумья» [Semantyka i pragmatyka poetyki snu na przykładzie „Godziny myśli” Juliusza Słowackiego] (tłum. T. Łaszakowa), [w:] Прагматика и семантика слова и текста: сборник научных статей, отв. ред. и сост. Любовь Анатольевна Савелова, Архангельск: ПГУ, 2006, s. 136–138. ISBN 588086569X.
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 1 razy

Meta Tagi