Silniki indukcyjne wielofazowe – zalety i wady w porównaniu z silnikami klasycznymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Silniki indukcyjne wielofazowe – zalety i wady w porównaniu z silnikami klasycznymi

Abstrakt

W artykule przedstawiono zalety i wady silników indukcyjnych/asynchronicznych klatkowych z uzwojeniami stojana o liczbie pasm fazowych większej od 3. Porównano możliwości kształtowania rozkładu indukcji magnetycznej w szczelinie roboczej silników trójfazowych i wielofazowych. Pokazano również możliwości kształtowania charakterystyk i właściwości ruchowych silników wielofazowych. Silniki wielofazowe posiadają cechy, których nie mają silniki o liczbach pasm fazowych stojana równych 2 lub 3. Zwiększona liczba pasm fazowych silnika indukcyjnego umożliwia: zredukowanie amplitudy i zwiększenie częstotliwości pulsacji momentu elektromagnetycznego, obniżenie poziomu amplitudy wyższych harmonicznych, obniżenie prądu fazowego bez konieczności powiększenia napięcia fazowego, zmniejszenie pulsacji prądu źródła, zwiększenie niezawodności i powiększenie mocy maszyny przy tej samej masie (objętości). Ze względu mniejszą zawartość wyższych harmonicznych w rozkładzie indukcji magnetycznej w szczelinie roboczej, maszyny wielofazowe mogą uzyskiwać wyższe sprawności. Ponadto, silniki wielofazowe mogą, w odróżnieniu od silników klasycznych, pracować przy wyłączeniu części pasm fazowych uzwojenia stojana.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W :AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA strony 21 - 28
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Drozdowski P., Kostro G., Ronkowski M.: Silniki indukcyjne wielofazowe – zalety i wady w porównaniu z silnikami klasycznymi// W :AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA/ ed. Zbigniew R. Kwiatkowski Gdańsk: INFOTECH, 2014, s.21-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3844 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi