Siłownia geotermalna na czynnik organiczny jako przykład obiegu ORC - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Siłownia geotermalna na czynnik organiczny jako przykład obiegu ORC

Abstrakt

Na tle obiegu Carnota przedstawiono bliżej obieg porównawczy Clausiusa-Rankine'a siłowni parowej. Jako ilustrację obiegu siłowni parowej przedstawiono koncepcję elektrowni geotermalnej pracującej w określonych warunkach geologicznych. Dla arbitralnie pryjętych parametrów wody termalnej dokonano analizy termodynamicznej obiegu C-R dla siłowni parowej z izobutanem w charakterze czynnika roboczego. Analiza wykazała optymalne parametry obiegu. Przeprowadzono obliczenia obiegu rzeczywistego, dla którego określono główne wymiary urządzeń tworzących ten obieg. Przeprowadzono też uproszczoną analizę ekonomiczną takiej inwestycji.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TECHNIKA POSZUKIWAŃ GEOLOGICZNYCH GEOSYNOPTYKA I GEOTERMIA nr R. 45, strony 3 - 10,
ISSN:
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kubski P.: Siłownia geotermalna na czynnik organiczny jako przykład obiegu ORC// TECHNIKA POSZUKIWAŃ GEOLOGICZNYCH GEOSYNOPTYKA I GEOTERMIA. -Vol. R. 45., nr. z. 237 (2006), s.3-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi