Siły aerodynamiczne powstające w uszczelnieniu nadbandażowym stopni turbinowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Siły aerodynamiczne powstające w uszczelnieniu nadbandażowym stopni turbinowych

Abstrakt

Omówiono zagadnienia powstawania wymuszeń aerodynamicznych w uszczelnieniu nadbandażowym stopni turbinowych, prowadzących do drgań samowzbudnych układów wirnikowych. Przedstawiono rezultaty badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kosowski K., Piwowarski M., Stępień R.: Siły aerodynamiczne powstające w uszczelnieniu nadbandażowym stopni turbinowych// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi