Siły występujące w procesie nagniatania tocznego i ślizgowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Siły występujące w procesie nagniatania tocznego i ślizgowego

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki z badań eksperymentalnych dotyczących analizy sił nagniatania tocznego i ślizgowego kulkami ceramicznymi wałków ze stali Cf53 w stanie utwardzonym. W przypadku nagniatania tocznego zastosowano docisk hydrostatyczny, natomiast podczas nagniatania ślizgowego docisk sprężysty elementu roboczego. W obu przypadkach siły pomierzono stosując czujnik siły firmy Kistler. W badaniach analizowano zmiany występujących sił podczas nagniatania powierzchni walcowych. Rezultaty badań przedstawiono w postaci wykresów zmian sił w trakcie procesu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanik strony 70 - 79,
ISSN: 0025-6552
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Dzionk S., Ścibiorski B., Waszczur P., Przybylski W.: Siły występujące w procesie nagniatania tocznego i ślizgowego// Mechanik. -., nr. 11 (2014), s.70-79
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi