Similarity between enzymatic and electrochemical oxidation of 2-hydroxyac ridinone, the reference compound of antitumor imidazoacridinones. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Similarity between enzymatic and electrochemical oxidation of 2-hydroxyac ridinone, the reference compound of antitumor imidazoacridinones.

Abstrakt

Praca jest częścią szerszych badań zmierzających do poznania molekularnego mechanizmu metabolicznej aktywacji przeciwnowotworowej pochodnej imidazoakrydonu, związku C-1311. Celem prezentowanych badań jest (i) zbadanie reakcji enzymatycznego utleniania związku modelowego, 2-hydroksyakrydonu oraz (ii) zbadanie czy zachodzi podobieństwo między przebiegiem reakcji elektrochemicznego i enzymatycznego utleniania tego związku. Podobieństwo to byłoby ważne w aspekcie zastosowania wyników badań elektrochemicznych w dalszych badaniach metabolicznego utleniania przeciwnowotworowej pochodnej imidazoakrydonu. Wykazano, że podobieństwo takie istnieje biorąc pod uwagę zarówno struktury powstających produktów jak i ogólny przebieg reakcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Acta Biochimica Polonica nr 50, strony 515 - 525,
ISSN: 0001-527X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Mazerska Z.: Similarity between enzymatic and electrochemical oxidation of 2-hydroxyac ridinone, the reference compound of antitumor imidazoacridinones. // Acta Biochimica Polonica. -Vol. 50., (2003), s.515-525
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi