Simple method for preparation of Dialkyl (2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)-phosphonates - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Simple method for preparation of Dialkyl (2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)-phosphonates

Abstrakt

Abstract A simple synthesis of dialkyl (2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)-phosphonates from thiazoliumsalts and trialkyl phosphites is described. The series of dialkyl (2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)-phosphonates with various substituents in positions 3, 4, and 5 of the thiazole ring wereprepared. However, only phosphonates with an aryl on the nitrogen atom were stable enoughfor chromatographic purification, although all the new phosphonates are very sensitive tooxidation. We made efforts to apply dialkyl (2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)-phosphonates in aHorner-Wadsworth-Emmons reaction, but the generated antiaromatic anion of phosphonatedecomposed quickly, even at −70◦C.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS nr 186, strony 12 - 20,
ISSN: 1042-6507
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Janikowska K., Makowiec S.: Simple method for preparation of Dialkyl (2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)-phosphonates// PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. -Vol. 186, nr. iss. 1 (2010), s.12-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi