Simple model of rain wind induced vibrations of stayed cables. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Simple model of rain wind induced vibrations of stayed cables.

Abstrakt

Analizowano prosty, liniowy model drgań kabli mostów wantowych pod obciążeniem wiatrem i deszczem. Zakłada się, iż częstotliwość ruchu górnej kropli po powierzchni kabla i częstotliwość kabla są równe oraz iż amplituda ruchu kropli dla danej prędkości wiatru są stałe. Otrzymane rezultaty są porównane z istniejącymi w literaturze wynikami badań eksperymentalnych. Podaje się analityczne związki służące do oszacowania tłumienia aerodynamicznego i siły wymuszającej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS nr 91, strony 873 - 891,
ISSN: 0167-6105
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wilde K., Witkowski W.: Simple model of rain wind induced vibrations of stayed cables. // JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS. -Vol. 91., (2003), s.873-891
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi