Simulation and discretization of random field in the slip line method. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Simulation and discretization of random field in the slip line method.

Abstrakt

W pracy rozpatrywany jest problem nośności granicznej podłoża o własnościach stochastycznych przy obciążeniu spoczywającym na nim ciężkim sztywnym bloku.Opisano sposób generacji wielowymiarowego pola losowego oparty na diagonalizacji macierzy kowariancji przy wykorzystaniu macierzy dolnotrójkątnej .Szczególną uwagę zwrócono na wpływ dyskretyzacji ośrodka na rozwiązanie oraz jego zbieżność.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics nr 50, strony 229 - 244,
ISSN: 1231-3726
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Przewłócki J.: Simulation and discretization of random field in the slip line method. // ARCHIVES OF HYDRO-ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL MECHANICS. -Vol. 50., nr. 4 (2003), s.229-244
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi