Simulation and Experiments of High Speed Machining Vibration Monitoring with Variable Spindle Velocity - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Simulation and Experiments of High Speed Machining Vibration Monitoring with Variable Spindle Velocity

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest nadzorowaniu drgań wirujących narzędzi podczas obróbki szybkościowej na nowoczesnych centrach frezarskich. Przeprowadzono analizę dynamiki procesu skrawania smukłym frezem kulistym. W celu zredukowania drgań zastosowano, z powodzeniem, zmienną prędkość obrotową narzędzia. Badania symulacyjne dotyczące efektywności proponowanej metody zostały potwierdzone wynikami badań eksperymentlanych na frezarce Alcera Gambin 120CR doposażonej we szybkoobrotowe wrzeciono S2M.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Solid State Phenomena nr 164, strony 285 - 290,
ISSN: 1012-0394
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Galewski M.: Simulation and Experiments of High Speed Machining Vibration Monitoring with Variable Spindle Velocity// Solid State Phenomena. -Vol. 164., (2010), s.285-290
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi