Simulation and measurements for the substance identification by AFM - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Simulation and measurements for the substance identification by AFM

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 17 - 20,
ISSN: 2353-1290
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Babicz S., Zieliński A.: Simulation and measurements for the substance identification by AFM// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 30 (2011), s.17-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi