Simulation model for evaluation of QOS dynamic routing - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Simulation model for evaluation of QOS dynamic routing

Abstrakt

Current informational networks use a large variety of technologies to support data exchange. Most of them are focused on IP protocol and include mechanisms which by definition should supply demanded QoS. One of those mechanisms is efficient path calculation - routing. Traffic offered to the network can change very rapidly in short term. Routing should support such traffic changes and all the time calculate valid paths in terms of QoS constraints and optimal use of available resources. Using dynamic routing mechanisms causes also some consequences. The one is packet sequence changed order within single stream. Feasibility study on the subject proved that problem was never fully explained and verified in real network topologies. The paper presents problem definition and analysis. Simulation and analytical models have been proposed for DiffServ architecture with two queuing disciplines (PQ and WFQ with limited buffer sizes). Research scenarios were created on the base of real network topologies. The simulation results allowed explaining the effect and stating when the packet reordering should be taken into account while designing and maintaining network architectures. Analytic equations allowed estimating worst case scenario.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Information systems architecture and technology, service oriented distributed systems : concepts and infrastructure strony 255 - 264
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Czarkowski M., Kaczmarek S.: Simulation model for evaluation of QOS dynamic routing// Information systems architecture and technology, service oriented distributed systems : concepts and infrastructure/ ed. eds. Grzech Adam, Borzemski Leszek, Świątek Jerzy, Wilimowska Zofia. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009, s.255-264
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi