Simulation of fracture process in concrete elements with steel fibres using discrete lattice model - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Simulation of fracture process in concrete elements with steel fibres using discrete lattice model

Abstrakt

Artykuł omawia wyniki modelowania procesu zarysowania w elementach betonowych zawierające stalowe włókna przy zastosowaniu dyskretnego modelu kratownicowego. Beton był modelowany na poziomie mezoskali z uwzględnieniem 5 faz: kruszywa, zaczynu cementowego, włókien i obu stref kontaktu. Obliczenia wykonano dla jednoosiowego ściskania, jednoosiowego rozciągania i zginania prostego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Selected topics of contemporary solid mechanics strony 158 - 159
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kozicki J., Tejchman-Konarzewski A.: Simulation of fracture process in concrete elements with steel fibres using discrete lattice model// Selected topics of contemporary solid mechanics/ ed. eds: Z. Kotulski, P. Kowalczyk, W. Sosnowski Warszawa: IPPT PAN, 2008, s.158-159
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi