Simultaneous Optimization of Unicast and Anycast Flows and Replica Location in Survivable Optical Networks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Simultaneous Optimization of Unicast and Anycast Flows and Replica Location in Survivable Optical Networks

Abstrakt

Dotychczasowe prace z zakresu ochrony sieci przed awariami dotyczyły przypadku transmisji unicast. W niniejszym artykule rozważamy problem ochrony transmisji anycast (jeden-do-jednego-z-wielu). Jako wariant ochrony stosujemy podejście pojedynczej ścieżki zabezpieczającej (ang. path protection), chroniącej przed awarią pojedynczego węzła.Wprowadzono nowe modele programowania całkowitoliczbowego optymalnego znajdowania tras oraz wyznaczania lokalizacji serwerów replik.Weryfikacja właściwości modeli została przeprowadzona za pomocą narzędzia CPLEX. Rezultaty dowodzą efektywności proponowanego podejścia w odniesieniu do kosztu sieci, długości ścieżek, zapotrzebowania na przepustowość łączy sieci oraz czasu obliczeń.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
TELECOMMUNICATION SYSTEMS strony 1 - 0,
ISSN: 1018-4864
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Walkowiak K., Rak J.: Simultaneous Optimization of Unicast and Anycast Flows and Replica Location in Survivable Optical Networks// TELECOMMUNICATION SYSTEMS. -, (2011), s.1-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi