Single-stranded DNA-binding proteins (SSBs) - sources and applicationsin molecular biology - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Single-stranded DNA-binding proteins (SSBs) - sources and applicationsin molecular biology

Abstrakt

Białka wiążące się do jednoniciowego DNA (SSB) odgrywają ważną rolę w replikacji, rekombinacji i naprawie DNA u bakterii, archea i eukariota. Ostatnio wzrosło zainteresowanie białkami SSB jako przydatnymi narzędziami w metodach badawczych biologii molekularnej, analitycznych i diagnostycznych. Większość znanych prokariotycznych białek SSB zbudowanych jest z czterech podjednostek (homotetramer) z jedną domeną wiążąca (OB) jednoniciowe DNA (ssDNA) na monomer. Nowa klasa białek SSB, poznana w 2002 roku wykazuje się odmienną budową od dotychczas poznanych posiadając dwie domeny wiążące na monomer białka i tworząc funkcjonalne homodimery.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kur J., Olszewski M., Długołęcka A., Filipkowski P.: Single-stranded DNA-binding proteins (SSBs) - sources and applicationsin molecular biology// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi