Skażenie wód podziemnych substancjami ropopochodnymi - problematyka usuwania skażeń. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skażenie wód podziemnych substancjami ropopochodnymi - problematyka usuwania skażeń.

Abstrakt

Omówiono problematykę związaną z usuwaniem skażeń powstałych w wyniku przedostania się olejowych rozlewów powierzchniowych do wód podziemnych. Określono zasady doboru urządzenia pompowego i ustalenia metody postępowania podczas procesu pompowania oczyszczającego. Zamieszczono schematy ilustrujące mechanizm powstawania leju depresyjnego i wpływ jego położenia na skuteczność oczyszczania. Dodano uwagi wynikające z doświadczeń nabytych podczas dotychczas prowadzonych akcji utylizacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
OIKOS strony 33 - 36,
ISSN: 0030-1299
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi