Skład chemiczny wód podziemnych dopływających z Pobrzeża Kaszubskiego do Zatoki Puckiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skład chemiczny wód podziemnych dopływających z Pobrzeża Kaszubskiego do Zatoki Puckiej

Abstrakt

Zatoka Pucka jest płytkim akwenem morskim szczególnie wrażliwym na dopływ biogenów z otaczających obszarów lądowych. Postępujący problem eutrofizacji wód zatoki wymaga podjęcia działań badawczych i naprawczych, w tym również odpowiedzi na pytanie czy i w jaki sposób spływające do zatoki wody podziemne wpływają na zjawisko eutrofizacji. Celem przeprowadzonych badań, przedstawionych w niniejszym artykule, było określenie składu chemicznego wód podziemnych wraz z analizą ich jakości na wysoczyznowym obszarze Pobrzeża Kaszubskiego. Analizując wyniki badań można uznać, iż skład chemiczny wydzielonych poziomów wodonośnych jest zbliżony. Wykazuje jednak zmienność parametrów hydrogeochemicznych w czasie, zmienność wraz ze wzrostem głębokości występowania wód podziemnych oraz mozaikowy rozkład przestrzenny. Zanieczyszczenie wód podziemnych dotyczy przede wszystkim wód poziomu zawieszonego Qz oraz górnego poziomu wodonośnego Q1, i występuje jedynie punktowo. Zatoka Pucka jest obszarem drenażu wód podziemnych poziomów Q1 i Q2. Stwierdzono, że w wodach podziemnych dopływających do zatoki stężenia większości analizowanych parametrów hydrogeochemicznych nie przekraczają norm jakościowych dla I i II klasy (wody bardzo dobrej i dobrej jakości).

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 51 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2020 Państwowy Instytut Geologiczny)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przegląd Geologiczny nr 68, strony 691 - 700,
ISSN: 0033-2151
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Potrykus D., Pruszkowska-Caceres M., Jaworska-Szulc B., Gumuła-Kawęcka A., Szymkiewicz A.: Skład chemiczny wód podziemnych dopływających z Pobrzeża Kaszubskiego do Zatoki Puckiej// Przegląd Geologiczny -Vol. 68,iss. 9 (2020), s.691-700
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.7306/2020.27
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi