Skład moczu jako źródło informacji o narażeniu zawodowym na związki organiczne = Urine as a source of information on accupational exposure to organic compounds - A review - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skład moczu jako źródło informacji o narażeniu zawodowym na związki organiczne = Urine as a source of information on accupational exposure to organic compounds - A review

Abstrakt

W publikacja przedstawiono przegląd informacji na temat wykorzystania próbek moczu ludzkiego do badań analitycznych, prowadzonych w celu uzyskania informacji o ekspozycji zawodowej na związki organiczne. Toksyczne działanie większości z tych związków stwarza nadal duże zagrożenie wystąpienia chorób zawodowych. Stąd też bardzo ważne jest wykorzystanie monitoringu biologicznego do ocena ryzyka zawodowego. W pracy przedstawiono również najczęściej stosowane techniki izolacji i wzbogacania związków organicznych i ich metabolitów z próbek moczu, a także techniki oznaczania analitów w otrzymanych ekstraktach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 15, strony 561 - 585,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Rutkiewicz I., Namieśnik J.: Skład moczu jako źródło informacji o narażeniu zawodowym na związki organiczne = Urine as a source of information on accupational exposure to organic compounds - A review// Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S. -Vol. 15., nr. nr 4 (2008), s.561-585
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi