Skład warstwy pasywnej wytworzonej na stali odpornej na korozję w chlorowanej, bałtyckiej wodzie morskiej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skład warstwy pasywnej wytworzonej na stali odpornej na korozję w chlorowanej, bałtyckiej wodzie morskiej.

Abstrakt

Stwierdzono, że w warstwie pasywnej wytworzonej w wodzie chlorowanej wzrasta stężenie Cr i Ni, jak również grubośc warstw pasywnych. Wartośc potencjału korozyjnego wzrasta z zawartością crhomu w warstwie pasywnej. Nieznacznie wzrasta potencjał korozji wżerowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Birn J., Wołowik A., Skalski I., Zieliński A.: Skład warstwy pasywnej wytworzonej na stali odpornej na korozję w chlorowanej, bałtyckiej wodzie morskiej.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi