Składniki mineralne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Składniki mineralne

Abstrakt

Omówiono znaczenie i zawartość składników mineralnych w surowcach i produk-tach żywnościowych. Określono ich wpływ na jakość wyrobów oraz podano najwa-żniejsze sposoby ich oznaczania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Chemia Żywności. Skład, przemiany i właściwości żywności strony 88 - 105
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi