Składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce.

Abstrakt

Gospodarka odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jest obecnie największym problemem związanym z energetyką jądrową. Do początku lat 80-tych olbrzymie ilości odpadów niskoaktywnych wrzucane były do mórz i oceanów, obecnie są przechowywane na składowiskach lub poddawane recyklingowi. Składowanie odpadów (szczególnie tych wysokoaktywnych) staje się nie tylko problemem obecnych, ale i przyszłych pokoleń. Niniejszy artykuł przedstawia rodzaje, podział i sposób składowania odpadów promieniotwórczych. Opisane zostały typy składowisk oraz metody poszukiwania ich lokalizacji. Przedstawiono również wyniki programu rządowego "Gospodarka odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym w Polsce" realizowanego w Polsce w latach 1997-1999 oraz aktualna gospodarkę odpadami promieniotwórczymi w Polsce.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XII International PhD Workshop OWD 2010, Wisła, 23-26 October 2010 strony 357 - 360
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Minkiewicz T.: Składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce.// XII International PhD Workshop OWD 2010, Wisła, 23-26 October 2010/ ed. ed. G. Kłapyta. - Silesian University of Technology. : , 2010, s.357-360
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi