Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa energetycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa energetycznego

Abstrakt

Omówiono strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, scharakteryzowano strukturę źródeł wytwórczych oraz przewidywane zmiany tej struktury w wieloletnim horyzoncie czasowym, zwrócono uwagę na wpływ unijnych oraz krajowych uwarunkowań prawnych na zakres rozwoju układów skojarzonych, położono nacisk na ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Rynek ciepła 2008 : materiały i studia : praca zbiorowa strony 21 - 34
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Reński A.: Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa energetycznego // Rynek ciepła 2008 : materiały i studia : praca zbiorowa/ ed. pod redakcją Henryka Kapronia. Lublin: Wydawnictwo KAPRINT, 2008, s.21-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi