Skuteczność płukania przewymiarowanych sieci wodociągowych metodą ukierunkowanego przepływu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skuteczność płukania przewymiarowanych sieci wodociągowych metodą ukierunkowanego przepływu

Abstrakt

W artykule przedstawiono rezultaty przeprowadzonych w 2005 roku prób płukania sieci wodociągowej w Biłgoraju metodą ukierunkowanego przepływu. Podstawową cechą tej metody jest realizacja scenariuszy płukania zaplanowanych za pomocą symulacji komputerowej. Znajomość parametrów hydraulicznych odróżniają ją od tradycyjnego sposobu płukania. Oceny skuteczności płukania dokonano na podstawie wyników badań laboratoryjnych popłuczyn oraz symulacyjnego oszacowania hydraulicznego stanu rurociągu azbestowo-cementowego przed i po płukaniu. Z rurociągu 200 usunięto 280 kg zanieczyszczeń stałych, rozpuszczonych i zawieszonych, w tym 2,3 kg żelaza ogólnego. Ponadto odnotowano zmniejszenie początkowej wartości umownego zastępczego współczynnika chropowatości kt0 o 56,9%. Wyniki analiz zebranego materiału empirycznego wskazują na zadowalającą efektywność płukania sieci metodą ukierunkowanego przepływu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Instal strony 52 - 57,
ISSN: 1640-8160
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kulbik M.: Skuteczność płukania przewymiarowanych sieci wodociągowych metodą ukierunkowanego przepływu// Instal. -., nr. nr 10=265 (2006), s.52-57
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi